Make your own free website on Tripod.com
Suomaisten kontaktit viikinkeihin

Suomalaisten läheisimmät yhteydet viikinkeihin olivat Suomen länsi- ja luoteisrannikon asukkailla. Arkeologinen tutkimus on paras mahdollinen tapa jos halutaan tietää viikinkiajan elämästä ja ihmisistä.

Viikinkien tärkein idänreitti kulki riimukivikirjoitusten perusteella pitkin Suomenlahden etelärantaa. 800-luvulla Suomenlahdesta tuli kansainvälisen kauppatien pääväylä. Viikinkiajalla Suomessa asuivat hämäläiset, karjalaiset (varsinais-)suomalaiset sekä saamelaiset. Suomessa yksi mahdollinen viikinkien kauppapaikka sijaitsi Hiittisten saaristossa. Suomen rannikkoa pitkin kulki ilmeisesti viikinkikauppiaita ja viikinkisotureita matkalla Suomeen tai kauemmas itään ja etelään kauppaa tekemään ja ryöstelemään. On myös mahdollista, että suomalaiset matkaajat liittyivät viikinkien matkaan kohti Venäjän jokia. Vaikutteet kulkivat kansalta toiselle ja päätyivät myös Suomeen asti.

Viikinkiajalla läntiset vaikutteet nousivat merkittävään asemaan suomalaisen kulttuurin muokkautumisessa. Merkittäviä yhteyksiä oli kautta rautakauden ollut Suomenlahden yli nykyisen Viron alueelle, josta ja jonne kulki tavaroiden lisäksi ihmisiä ja taitoja naimakauppojen ja oppimatkojen seurauksena.

Viikinkiretket näkyivät Suomen myöhäisrautakautisessa kulttuurissa. Jo 700-luvun lopulla kauppa oli vilkastunut Itämeren piirissä. Ahvenanmaalaiset osallistuivat suomalaisia enemmän viikinkiretkiin, suomalaiset eivät lähteiden mukaan oikeastaan ollenkaan. Kaupunkimaisia yhteisöjä alkoi syntyä ja poliittinen järjestelmä kehittyä viikinkiaikana sekä Pohjanmeren piirissä että idäntien varressa, mitä pitkin hopeaa virtasi Pohjolaan. Vilkastuneesta kaupasta todistaa eri suunnilta peräisin oleva esineistö.


Lähteet:
http://www.greywolves.org/artikkelit/2001-11-01-Viikinkiajan_Suomi_(RJ).html
http://www.greywolves.org/artikkelit/2002-03-24-Elamaa_viikinkiajan_Suomessa.html
http://www.pertunmaa.fi/museo/kalmisto.htm
Suomen Historia: Eino Jutikkala ja Kauko Pirinen
9000 vuotta Suomen Historiaa: Matti Huurre


Johdanto

Suomi viikinkiaikana

Viikinkiaika Suomen etelärannikolla

Viikinkiyhteisö

Viikinkiretket

Viikinkilaivat

Viikinkien aseistus

Kontaktit viikinkeihin

Viikinkien ryöstöretket

Viikinkiuskomukset

Viikinkien ruoka

Viikinkien kaupankäynti

Kaitaan viikinkiprojekti